Animaties  |  Geleide bezoeken  |  Vormingen  |  Trektochten  |  Projecten


Vormingen
Voor particulieren, organisaties, administraties, scholen…

» Vorming Duurzame Ontwikkeling (1 dag)
  • de maatschappelijke thema's gelinkt aan DO kunnen begrijpen, focus op de 3 peilers van DO (economisch, sociaal en ecologisch);
  • samen zoeken naar een gemeenschappelijke taal om DO op school te brengen (de deelnemers krijgen een historische en contextuele achtergrond van DO met een focus op lokale agenda 21 waarin schoolprojecten een rol spelen, klasproeven 'broeikaseffect', 'klimaatverandering', 'thermische expansie', 'watercyclus'...);
  • concrete leermiddelen DO leren gebruiken om het debat op te starten in de klas;
  • een project DO bouwen op school of in de klas.

» Workshop clownen als ’booster’ voor creatief denken en contact met de Andere(n) (2 dagen) De clown is iemand die problemen oplost. Hij heeft een hele frisse kijk op de wereld, leeft uitsluitend in het heden en probeert de hele tijd oplossingen te vinden voor praktische, alledaagse problemen. Elke keer weer vindt hij een mogelijkheid om naar de Andere(n) toe te groeien.

Het clownswerkt wordt gebruikt als ‘booster’ voor eigen creatief denken, om ‘in contact te komen met de Andere(n)’ en om de ‘team spirit‘ te verhogen.

Thema's :
1. De clown op verkenning van de Wereld.
2. Witte en rode clown, een kwestie van hiërarchie.
3. De clown ten dienste van het voorwerp of het voorwerp ten dienste van de clown ?

· focus op de 'neus' en aandacht voor elkaar;
· je eigen spelritme vinden;
· duo en solo clownen;
· het publiek als spelpartner.
Tekening: Nicolas Ivens   
© Design by Olean webdesign