Animaties  |  Geleide bezoeken  |  Vormingen  |  Trektochten  |  Projecten


Animaties in de klas of op locatie
Wij stellen volgende thema's voor
(ook beschikbaar in het Frans) :
→ Na overleg kunnen andere animaties worden georganiseerd!

 • Van graan tot brood (3de KK - 6de LO, duur 2 uur)

  De molenaar komt op school! Hij heeft verhalen, graan, gist en zout meegebracht om brood te bakken. Hier gaat het over de werking van wind- en watermolens met hernieuwbare energie! De leerlingen gebruiken een hand- en builmolen en met het gemalen graan bakken ze hun eigen broodje.
  Deze animatie kan gevolgd worden door een bezoek aan de Pedemolen te St-Gertrudis-Pede (Dilbeek) en/of een workshop voor het maken van een decoratieve windmolen.

 • Energie en ik (2de KK-6de LO, duur 2 uur)
  Een handmolen, een turbine, een windmolen, een auto, een stoommachine... Aan de hand van een reeks uit te testen voorwerpen zoeken de leerlingen wat 'energie' nu eigenlijk betekent. Wat zijn de energiebronnen? Welke rol speelt energie in ons leven? Op het einde van de animatie zijn de leerlingen vertrouwd met de kleine gebaren om energieverspilling tegen te gaan.
 • Een ‘wild plekje’ op school (meerdere interventies) (1ste – 6de LO)
  Na een bespreking met leerkrachten en directie gaan de leerlingen aan de slag om een 'wild hoekje' te maken op school : recuperatie van aarde, aanplanten van struiken, installatie van 'kunstwerken'... Uit te werken rekening houdende met de beschikbare plaats op school.
 • Het grote bosspel (4de LO - 2de Middelbaar, duur 2 uur )
  Het bos is een ecosysteem waar dieren, planten, paddestoelen, bacterieën... samenleven. Hoe overleeft iedereen in zo'n milieu? Wat is een voedselketen of een voedseldiagram? Hoe zit het met de voedselpiramide in het bosecosysteem? Aan de hand van een spelbord krijgen de leerlingen deze noties onder de knie : ze zijn klaar voor een uitstap in het bos!
 • Composteren op school (2de KK - 2de LO, duur 1u30 )
  Is nu alle afval écht afval? Hoe kan je organisch materiaal valoriseren? De leerlingen ontdekken wie verantwoordelijk is voor wat in een composthoop, hoe het allemaal werkt en hoe je een compost maakt op school. Kleine theatrale interventie van Hans en zijn compostvat.
 • De vogels in de winter (1ste – 6de LO, duur 2 uur)
  Welke vogels blijven bij ons in de winter? Wat kan je doen om hen te helpen? De leerlingen leren vogels in hun tuin herkennen en samen maken we een voederbak.
 • Water overal (2de – 6de LO, duur 2 uur)
  Vanwaar komt het kraantjeswater in Brussel? Is er een verschil tussen flessen- en kraantjeswater? Is water duur? Op al deze vragen krijgen de leerlingen een antwoord en ze krijgen ook nog het bezoek van Fred Lessenwater, de 'King' van het flessenwater...
  Deze animatie kan gevolgd worden door Waterland (notie van ‘bekken’, waterzuivering, kanaal en rivier, drinkwaterbeheer…) waar de leerlingen hun ideale stad aan het water tevoorschijn toveren.
 • Het Bijenpad (LO + Middelbaar, duur 2 uur),
  Het Bijenpad, geïnstalleerd door de vzw Apis Bruocsella en het BIM, vind je in de Botanische Tuin Jean Massart in Oudergem. Het is in dit bijzonder kader (niet zo gekend in Brussel) dat het Bijenpad je meeneemt doorheen een unieke inheemse en uitheemse flora. Didactische panelen, een insectenspiraal, een didactische bijenkorf… het parcours doet in geuren en kleuren het leven van de bijen uit de doeken.
 • Duurzame voeding (2de-3de KK duur 1u30)
  Wat weten we over groenten en fruit? Waar groeien die dan ? En hoe ? Na het verhaal van de vreselijke Scrogneugneu volgen de kinderen het traject van zaad tot vrucht en dan gaan ze aan het proeven van alle groenten die ze niet of zo'n heel klein beetje kennen...
Tekening: Nicolas Ivens   
© Design by Olean webdesign