Door Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Leefmilieu wil de vzw Biloba een brug slaan tussen mens en leefmilieu, in de ruimste zin van het woord. Bij al onze interventies is het NU belangrijk, het moment waarop de animator/animatrice contact legt met zijn/haar publiek.

Vertrekkend vanuit deze visie maakt het aanleren van sociale vaardigheden zoals respect tonen, contact leggen, luisteren naar elkaar, aanvaarden van 'anders zijn'... integraal deel uit van een Educatie voor Duurzame Ontwikkeling: dit is de relationele component ervan. Clownstechnieken worden bijvoorbeeld gebruikt als motor voor het eigen creatief denken, om in relatie te komen met anderen, vanuit een culturele invalshoek of voor het verleggen van de eigen grenzen.

Biloba hecht ook veel belang aan de culturele dimensie van duurzame ontwikkeling omdat cultuur door de generaties heen een kader aanreikt voor onze relaties, zowel met de natuurlijke wereld om ons heen, als met de sociale leefwereld waartoe we behoren.

Verschillende landschappen ontdekken in België of elders, projecten leiden in scholen of administraties, conferenties en workshops organiseren, stads- en parkbezoeken begeleiden... zijn daarom enkele middelen om de doelstellingen van de vzw Biloba te realiseren.

We werken met beperkte groepen om werken te laten rijmen met plezier, van de kleuterklas tot het middelbaar onderwijs, maar ook met volwassenen.

Talen : Nederlands, Frans en Engels.

Onze vzw functioneert ook ‘à la carte’ : u heeft een idee, een actieplan, een schoolproject, zin om de bergen in te trekken of u wil gewoon de Condroz in…
Contacteer ons en we praten erover !

© Design by Olean webdesign