Door Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Leefmilieu wil de vzw Biloba een brug slaan tussen mens en leefmilieu, in de ruimste zin van het woord. Bij al onze interventies is het NU, het moment waarop de animator/animatrice contact legt met zijn/haar publiek.

Illustratie: Peggy Des
Bij Biloba kiezen we resoluut voor een niet-IT (informatietechnologie)-aanpak ! Voelen en aanraken, de handen vuil maken, werken met gezelschappsspelen, sprookjes en gezegden, kamishibai, recuperatiemateriaal en elementen uit de omringende natuur.... Wij vragen de deelnemers de smart- en andere phones thuis te laten, we gaan voor Biloba Unplugged !

Vertrekkend vanuit deze visie maakt het aanleren van sociale vaardigheden zoals respect tonen, contact leggen, luisteren naar elkaar, aanvaarden van 'anders zijn'... integraal deel uit van een Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.
We werken met beperkte groepen om werken te laten rijmen met plezier, van de kleuterklas tot het middelbaar onderwijs, maar ook met volwassenen.

Talen : Nederlands, Frans en Engels. Duits is mogelijk voor kleinere kinderen.

Onze vzw functioneert ook 'à la carte' : u heeft een idee, een actieplan, een schoolproject… Contacteer ons en we praten erover !

© Design by Olean webdesign