Animaties   |   Vormingen   |   Projecten


Projecten
» Project W'out (i.s.m. Gemeenschapscentrum Wabo in Watermaal-Bosvoorde) Meer info >


» Animatiecyclus moestuin op school (i.s.m. vzw Tournesol-Zonnebloem en Leefmilieu Brussel) 2018-... De school wil een eigen moestuin ? Geen probleem. Via Leefmilieu Brussel kan je deelnemen aan de Moestuincampagne !
Meer info >


» Animatiecyclus duurzame voeding (i.s.m. vzw Tournesol-Zonnebloem en Leefmilieu Brussel) 2012-... In de Brusselse kleuter- en lagere scholen. Het gaat om 3 animaties waar de focus gelegd wordt op fruit en vruchten (van zaad tot vrucht), groenten en het samenstellen van een gezamenlijk tussendoortje met het oog op bio, lokaal en seizoensconsumptie.


» Vorming voor leerkrachten KO & LO 'Samen naar buiten' – oktober 2017

» Project 'Lawaai - Daisy Bel en Herrie Laweit' (i.s.m. Leefmilieu Brussel en vzw Empreintes) 2011-2017 Lawaai is een specifieke thematiek en kan beschouwd worden als een 'vervuiling' die een negatieve impact kan hebben op het schoolleven. Biloba begeleidt de Sint-Jozefsschool in Sint-Lambrechts-Woluwe om lawaai zoveel mogelijk te weren door technische ingrepen en ook door gedragsverandering van de leerlingen en leerkrachten. Ook de schoolgemeenschap wordt gensensibiliseerd door de Stille Dag.


» Vzw Biloba steunt Terr'Eveille – 2014-2017 Na een intense workshop met Joanna Macy te Hardwick (UK) besluit Biloba om een financiële steun te verlenen aan Helena ter Ellen van de vereniging Terr'Eveille om 'the Work that reconnects' te brengen aan Columbiaanse militanten. Om meer te weten over het project : terreveille.be

"If the Colombians have a long way to walk towards peace and reconciliation, there is a real urgency to reconcile with the greater story and with Mother Earth also, because Colombia is being despoiled from is incredible natural resources and natural beauty in high speed." (H. ter Ellen)


» Animatiecyclus over rationeel watergebruik (i.s.m. Transition durable, GoodPlanet vzw & Leefmilieu Brussel) maart-juni 2014 Sensibilisatie van leerlingen en leerkrachten kwaliteit van kraantjes- en flessenwater en het overdadig produceren van drankverpakkingen. Op het einde van de animatie krijgt elke leerling een drinkbus mee.


» Ecologisch theaterproject 'Zonhoria' 2012-2015 Niemand kent de Zonhorianen... En toch zijn het zij die de horizon verplaatsen, elke dag van het jaar. Maar sinds kort loopt alles mis : ze verliezen de blaadjes van de bomen die ze op hun hoofd hebben, ze vergeten alles en nu staat ook nog de machine die de horizon verplaatst stil... Dit stelt echter het publiek in staat om in hun wereld binnen te dringen. Een ecologisch sprookje dat opgevat is als locatietheater om een mooie plek te ontdekken... (www.kokliko.eu)


» Animatiecyclus duurzame voeding (i.s.m. vzw Tournesol-Zonnebloem en Leefmilieu Brussel) 2012-... In de Brusselse kleuter- en lagere scholen.


» Participatief proces Boudewijnpark te Jette (i.s.m. vzw 21Solutions, Coren en Leefmilieu Brussel) – maart-juni 2012 In het kader van de heraanleg van de recreatieve zones in het Boudewijnpark (fase I en II) verzorgt de vzw 21Solutions samen met haar partners Coren en Biloba het participatieve proces voor omliggende scholen en wijkbewoners.


» Project 'Een speelweide in de achtertuin' (in de St-Goriks wijkschool in Haaltert) 2012 Achter de speelplaats van de St-Goriks wijkschool ligt een schapenweide. De school wil dit terrein teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners : de kleuters ! Er komt een zandbak, een 'wild corner', een boomgaard, kleinfruit, een kriebelbeestenpad... Het project wordt gedragen door de kleuterjuf Kristien en door de ouders die bij de hele realisatie betrokken zullen worden. Biloba organiseert de werkdagen, vergaderingen en verzorgt animaties met de kleuters.


» Project 'Energie op school' (i.s.m. Laurent Geissmann en vzw Coren) 2011-2013 Deze projectbegeleiding in Ecole du Longchamp (kleuters en LO) in Ukkel wil leerlingen en leerkrachten bewust maken voor de energieproblematiek en klimaatverandering om energieverspilling op school tegen te gaan. Opstart van een ecoteam met aandacht voor globale en lokale energieproblematieken om een gestructureerd actieplan op te stellen en de algemene en specifieke doelstellingen van de school te bereiken. De vzw Biloba stelt intervenies voor met de kleuters en de eerste graad LO.


» Project 'Rationeel energieverbruik' (i.s.m. Het OCMW van Brussel) 2011-2012 Samengaand met de hernieuwing van de electrische installatie begeleidt Biloba de kinderen (6 tot 18 jaar) van 3 huizen van het OCMW (Béguinage, Tehuis J. Herman en Maison Huldergem) om de impact van ons energieverbruik op de planeet en het klimaat te begrijpen om zo minder energie te verspillen in de gebouwen.


» Project ‘Ontmoetingen in de moestuin’ (ism met Valérie Van Laere en met de steun van de Proximus Foundation) In juli 2010 beantwoordt Biloba samen met Valérie Van Laere een projectoproep ’Een betere integratie van kinderen en jongeren in België die het moeilijk hebben omwille van armoede, sociale uitsluiting of een handicap’ bij de Proximus Foundation. Het uitwisselingsproject ’Ontmoetingen in de moestuin’ waarbij een groep kinderen met psychiatrische diagnosis van La Petite Maison in Chastre, Waals Brabant, samenwerkt met het 5de en 6de leerjaar van de gemeentelijke basisschool van Ernage rond een gemeenschappelijke moestuin, wordt beloond met een prijs.

De uitvoerkalender loopt over het hele schooljaar 2010-2011 en wordt afgesloten met het oogsten van de groenten uit de kersverse moestuin!

Dit project is gebaseerd op het werk dat sinds 2004 geleverd wordt in het kader van het clownsatelier met de steun van de vzw Cliniclowns. Tijdens dit atelier verwerven de kinderen van La Petite Maison de nodige sociale vaardigheden om in contact te komen met andere kinderen.


» Project ‘Clowning Chastre’ (met de steun van de vzw Cliniclowns) 2004 - 2013 Dit clowns- en integratieproject loopt sinds 2004 dankzij een budget van de vzw Cliniclowns. Eén keer per maand geven Yves Sterckx (Biloba) en Joëlle Waterkeyn in La Petite Maison in Chastre een clownsatelier voor karakteriële en autistische kinderen van 6 tot 13 jaar.

De bedoeling is, naast de vermakelijke functie, om de kinderen attent te maken op een serie sociale vaardigheden die ze kunnen gebruiken naar de buitenwereld toe. De ateliers hebben ook extra aandacht voor emoties : angst, verdriet, vreugde…

Het is dankzij dit werk dat het project ‘Ontmoetingen in de moestuin’ tot stand gekomen is…


» Project 'Boomgaard' in basisschool De Stadsmus in Oudergem In 2008-2010 was Biloba actief met het beheer van de oude boomgaard achter de school ’De Stadsmus‘ in Oudergem. Natuurpunt, GREEN & MOS staken een serieus handje toe wat de milieuprojecten op school betreft. Natuurpunt legde er samen met de kinderen een moestuintje aan.

Maaien, installatie van een compost, een moestuin... de ouders zetten er eveneens hun schouders onder om de boomgaard toegankelijk te maken voor de kinderen.
© Design by Olean webdesign